Blog

24.07.2021 De Visuele Identiteit voor De Nieuwe Wereld.

Begin dit jaar hebben mijn vader (Daniël Tavenier) en ik samen de visuele identiteit verzorgd voor het project “De Nieuwe Wereld” van stichting KunstKlank. Het is een serie van drie beelden geworden, die staan voor de drie seizoenen waarin het project speelt. 

De lettervormen zijn met de hand gelegd met organische materialen; graswortels, conifeertakjes, en verdorde herfstbladeren. De kringloop van groei, bloei en verval komt hierin terug. 

Voor mij als graficus, is het heel spannend om juist met de letter het verhaal te vertellen. Terwijl ik met de hand de letters samenstelde, ontstonden er onder mijn handen allerlei vormen. Dit geeft toch een heel ander resultaat dan meteen achter mijn computer te duiken om iets te ontwerpen.

Mijn vader heeft in zijn jaren als kunstenaar een geweldig gevoel voor pigmenten en kleuren opgebouwd. Zo heeft hij de kleuren en sferen van de seizoenen in aquarelverf vertaald. 

Er zijn nog wat A3 exemplaren van de posters over, ben je geinteresseerd? Mail dan naar --> studiorhodetavenier@gmail.com

———————————————————————————————-

24.07.2021 The Visual Identity for The New World.

At the beginning of this year me and my dad (Daniël Tavenier) worked together on the visual identity for the project “The New World” by KunstKlank. It became a series of three images, which represent the three seasons in which the project takes place.

The letterforms are assembled by hand with organic materials; grass roots, conifer twigs, and withered autumn leaves. The cycle of growth, flowering and decay is reflected in this.

For me as a graphic artist, it is very exciting to tell the story with the letter itself. When I was in the process of assembling the letters, the shapes arose naturally under my hands. This gives a completely different result than immediately diving behind my computer to design something.

My father has built up a great sense of pigments and colors in his years as an artist. He has translated the colors and atmospheres of the seasons into watercolors, which we used as a background.

There are still a few A3 copies left of the posters are you interested? Message me --> studiorhodetavenier@gmail.com

#denieuwewereld #thenewworld #dvorak #noordwijk #kunstklank #cultuurverbindt #danieltavenier #posterdesign #artsandcrafts


Polarity Of Possessions, Rhodé Tavenier, 2019

22.07.2021 De dood, een snelweg naar wat er écht toe doet.

Een videostill uit mijn afstudeerwerk uit 2019. Het thema van het werk is vergankelijkheid en ijdelheid, en eigentijdse herinterpretatie van het 17e eeuwse Vanitas stilleven. Deze schilderijen waren bedoeld om je te waarschuwen; “verlies je niet in ijdelheden, het leven is eindig”. 

Intuïtief heb ik mij de afgelopen jaren veel bezig gehouden met het thema vergankelijkheid. Tijdens mijn stage periode bij Verbeke Foundation en in mijn afstudeerwerk zoals je kunt zien.

De dood en vergankelijkheid brengen je tot een kernachtigheid van het leven, een snelweg naar dat wat er écht toe doet. Dit in contrast met de vluchtige aard van onze consumptiemaatschappij, en misleidende advertenties waarin verval simpelweg niet bestaat.

Ik kon destijds niet vermoeden, hoe dit thema mijn eigen werkelijkheid zou worden. Vlak na mijn afstuderen, in de zomer van 2019, bleek mijn moeder ernstig ziek te zijn. Darmkanker, toendertijd nog niet uitgezaaid.

Na 1,5 jaar te leven tussen hoop en vrees is zij op 2e kerstdag 2020 overleden. Het heeft zo moeten zijn dat ik in deze periode de mogelijkheid had om bij haar te zijn. Samen met papa heb ik intensief voor haar gezorgd, tot aan haar overlijden. 

Het is heel zwaar geweest, en het wordt met de dag moeilijk om zonder haar verder te leven. Maar ik ben ook zo ongelooflijk dankbaar dat ik dit voor haar mocht doen, en er zijn zoveel onbetaalbare momenten geweest van samenzijn. 

Verlies komt in velen vormen voor, vroeg of laat krijgt ieder mens er mee te maken. De afgelopen maanden heb ik veel steun ervaren van anderen, die ook verlies kennen, en hier woorden vinden, en zich hier over uitspreken. Om een paar voorbeelden te noemen: Lotte de Schouwer, Verlieskunst en Megan Devine. Dank hiervoor, het normaliseren van verlies en rouw is helend en zo nodig.

Klik hier voor de video.

———————————————————————————————-

22.07.2021 Death, a highway to what really matters.

A videostill from my graduationwork, 2019. The theme of the work is decay and vanity, a contemporary reinterpretation of the 17th century Vanitas still life. These paintings were meant to warn you: “Don’t lose yourself in vanity, life is finite”.

Intuitively I have been quite occupied with the theme of decay in the past years. During my internship at Verbeke Foundation and in my graduation work as you can see.

Death and decay are like a shortcut to what actually matters. A certain essence. This is in contrast with the volatility of our consumer society, and the deceptive truth of advertisements in which decay is simply non-existent.

Little did I know, how this theme would become my own reality in the coming years. Right after my graduation, in the summer of 2019, my mother turned out to be very ill. Colon cancer, not yet metastasized at the time.

After 1,5 year of living between hope and fear, she passed away second christmas day, 2020. It had to be this way that in this period of time, I had the possibilty to be with her. Together with my dad I have taken care of her, until she passed away.

It has been very hard, and to live without her is becoming harder every day. but I am also so grateful that I have been able to do this for her, and there have been so many valuable moments of togetherness. 

Loss comes in many forms, sooner or later we will all meet it. Over the past few months I have experienced a lot of support from others, who also know loss, and speak out about this. To name a few examples: Lotte de Schouwer, Verlieskunst and Megan Devine. Thank you for this, it is so necessary and healing to normalize grief and loss.

Click here for the video.

#vanitas #stillife #grief #loss #normalizegrief #verlies #verlieskunst #itsokthatyourenotok #megandevine #refugeingrief